Bạn mua page về và muốn đổi tên fanpage nhưng không được, với những trường hợp như:

A. Fanpage không có phần đổi tên fanpage

B. Đổi tên nhưng nhận được thông báo: “Chúng tôi không thể phê duyệt yêu cầu thay đổi tên trang của bạn ?”

Vậy nguyên nhân của việc không đổi được tên page Facebook là gì ? Phải khắc phục lỗi không đổi được tên trang như thế nào ? Tìm hiểu ngay nhé

1. Bạn không có quyền quản trị viên fanpage

A. Giải thích

Để đổi được tên fanpage, bạn cần quyền quản trị viên fanpage. Những quyền còn lại sẽ không được hỗ trợ chức năng này

B. Khắc phục

Yêu cầu admin nâng quyền bạn lên quyền quản trị viên

2. Bạn chỉ mới được cấp quyền chưa đủ 7 ngày

A. Giải thích

Nếu bạn chỉ mới vừa được thêm quyền vào fanpage và chưa đủ 7 ngày, thì bạn cũng không thể đổi tên trang được

B. Khắc phục

Đợi đủ 7 ngày mới gửi yêu cầu đổi tên page được

3. Fanpage mới được đổi tên

A. Giải thích

Nghĩa là gần đây fanpage đã được đổi tên, và yêu cầu đổi tên này được duyệt (hoặc không) chưa đủ 7 ngày. Nếu vậy bạn cũng không thể đổi tên trang fanpage trên Facebook được

B. Khắc phục

Đợi đủ 7 ngày kể từ khi yêu cầu đổi tên fanpage được xem xét

4. Đặt tên page quá dài

A. Giải thích

Facebook yêu cầu tên fanpage không được dài quá 75 ký tự

B. Khắc phục

Chọn tên page dài dưới 75 ký tự

5. Tên page đã được sử dụng

A. Giải thích

 Tức là trước đó đã có một ai đó tạo fanpage và lấy tên này đặt cho fanpage trước rồi. Vì vậy, bạn không đổi tên fanpage này được nữa

B. Khắc phục

Chọn 1 tên khác

6. Đặt tên fanpage chứa ký tự đặt biệt

A. Giải thích

Ngoài ký tự đặc biệt là dấu chấm “.” Được phép dùng đặt tên fanpage. Thì tất cả các ký tự đặt biệt khác như @, #, #, $, % . . . đều không được phép sử dụng

B. Khắc phục

Không sử dụng những ký tự đặc biệt này trong tên

7. Đổi tên fanpage sang tên hoàn toàn khác

Khi fanpage bạn đã có trên 20 like, nếu bạn đổi tên và chọn sang tên hoàn toàn khác, thì sẽ không đổi được

A. Thông báo

“Chúng tôi không thể phê duyệt yêu cầu thay đổi tên trang của bạn”

B. Nguyên nhân

Facebook cho rằng bạn đang chuyển hoàn toàn chủ đề fanpage sang một chủ đề khác. Mà điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm những người đã like fanpage. Vì vậy, yêu cầu đổi tên sẽ không được duyệt

C. Khắc phục

– Phương án 1: Đổi tên fanpage qua trên trung gian

– Phương án 2: Sử dụng dịch vụ đổi tên fanpage

8. Fanpage bị chặn đổi tên

A. Báo lỗi

– Không có phần chỉnh sửa tên

– Nhấp vào đổi tên thì báo lỗi

B. Nguyên nhân

Fanpage gửi yêu cầu đổi tên nhiều lần nhưng đều không được duyệt. Quá nhiều yêu cầu đổi tên như vậy được gửi đi, Facebook sẽ giới hạn đổi tên với fanpage của bạn

C. Khắc phục

Sử dụng dịch vụ đổi tên fanpage

Kết luận

Trên đây là 8 nguyên nhân có thể khiến bạn không đổi được tên fanpage trên Facebook. Bao gồm cả hướng khắc phục luôn nhé. Các bạn có thể tham khảo . . .

Chúc thành công ! ! !

5/5 - (1 bình chọn)